Reakcja alergiczna | Anafilaksja
uczulenie na owady

W szkole

Dziecko w szkole spędza od 5 do 8 godzin. To właśnie w tym miejscu aż w około 20% przypadków dochodzi do ciężkich reakcji alergicznych. Niestety w polskim szkolnictwie (w odróżnieniu od amerykańskiego) nie istnieją żadne regulacje dotyczące pomocy i postępowania w stosunku do dziecka z alergią. Musimy o to zadbać sami.

 

Istnieje szeroka gama czynników alergizujących, na które narażone jest dziecko w szkole. W przypadku alergii pokarmowych znajdują się one nie tylko w szkolnej stołówce, ale także w sklepiku czy automatach z żywnością. W przypadku alergii wziewnych, czynnikiem alergizującym jest kurz zgromadzony w klasach lub na sprzętach. Coraz rzadziej korzysta się jednak z tablic kredowych, a co się z tym wiąże zmniejszyły się objawy alergii wywołane tym czynnikiem u uczniów.

 

Do ważnych zasad profilaktyki alergii u dzieci szkolnych należy:

 

  • Rozmowa z wychowawcą i kadrą szkolną w celu ustalenia zasad, dzięki którym dziecko będzie mogło bezpiecznie funkcjonować w szkolnych warunkach;
  • Edukacja dziecka w zakresie zasad i norm postępowania, których musi przestrzegać w czasie przebywania w szkole;
  • Wyposażenie dziecka w odpowiednie leki i środki zapobiegawcze na wypadek alergii lub anafilaksji;
  • Poinformowanie kadry szkolnej o postępowaniu na wypadek wystąpienia alergii lub anafilaksji.

 

Ustalenia z kadrą szkolną mogą dotyczyć m.in. zwolnienia dziecka z określonych zajęć. Uczeń z alergią nie powinien brać udziału w lekcjach, w czasie których jest narażony na duże stężenie alergenów, np. zajęciach plastycznych, wychowania fizycznego i in. Wychowawca powinien zanotować w dzienniku informacje na temat tego, na jakie pokarmy uczulony jest uczeń. Ponadto powinien zostać poinformowany o typowych reakcjach dziecka, mających związek z alergią, np. senność w przypadku zażywania określonych leków, nadpobudliwość w przypadku alergii pokarmowych i in.

 

Podstawą profilaktyki alergii w warunkach szkolnych jest jednak edukacja samego dziecka. Należy je wyraźnie poinformować o zagrożeniach związanych z alergią i anafilaksją. Warto je przestrzec przed korzystaniem z przekąsek pochodzących ze szkolnego sklepiku i automatu, a także częstowania się przynoszonymi do szkoły pokarmami przez rówieśników. Dziecko powinno być już w najmłodszych latach przyzwyczajane do sprawdzania składników pożywienia, jak też dat jego przydatności do spożycia. Należy je przestrzec przed aktywnościami, które mogą być niebezpieczne dla jego zdrowia. W warunkach szkolnych będzie ono często decydowało o sobie samo.

 

Uczeń z alergią powinien codziennie posiadać w plecaku:

 

  • Zaświadczenie od lekarza o alergii;
  • Leki przeciwhistaminowe (w oryginalnym opakowaniu i z ulotką);
  • Leki bezpośrednio oddziałujące na śluzówkę nosa lub oczu (w oryginalnym opakowaniu i z ulotką);
  • Dwie sztuki automatycznego wstrzykiwacza z epinefryną (adrenaliną).1 Wstrzykiwacz powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu z ulotką oraz sprawdzaną regularnie datą ważności;
  • Numer alarmowy na pogotowie, na który należy zadzwonić w przypadku wstrząsu anafilaktycznego.

 

Dobrym rozwiązaniem jest wybór przedszkola lub szkoły, które zostały stworzone specjalnie dla dzieci z alergią. Placówek edukacyjnych dla astmatyków lub z programem żywienia dostosowanym do alergików jest w Polsce coraz więcej.