wstrzÄ…s anafilaktyczny objawy

Czy jestem w grupie ryzyka?

Liczba przypadków anafilaksji w ostatnich latach wzrosła aż siedmiokrotnie. Ma to związek ze stale zwiększającym się odsetkiem populacji alergików. Do 2015 roku alergia dotknie nawet 50% społeczeństwa zamieszkującego teren Europy.

 

Obecnie do wstrząsu anafilaktycznego dochodzi u około 1-3% osób rocznie.

 

Do alergenów odpowiadających za anafilaksję zaliczają się przede wszystkim:

U dzieci – najczęściej pokarmy
U osób dorosłych – pokarmy, użądlenia owadów, leki

 

Anafilaksja statystycznie częściej występuje:

Pod względem wieku – u osób młodych lub w średnim wieku
Pod względem płci – u kobiet

 

Niektóre z chorób poważnie zwiększają ryzyko wystąpienia anafilaksji.

Zalicza się do nich:

► Alergia pokarmowa na orzeszki ziemne
► Choroby atopowe (np. atopowe zapalenie skóry)
► Choroby układu oddechowego (szczególnie nieprawidłowo leczona astma oskrzelowa u osób młodych)

 

 

Warto wiedzieć!

 

  • Wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego jest bardziej prawdopodobne u kobiet niż u mężczyzn oraz u osób młodszych niż osób w podeszłym wieku.

 

  • Ryzyko wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego zależy od rodzaju alergenu, na jaki jesteśmy uczuleni. Do alergenów, które często leżą u podłoża anafilaksji, zaliczają się m.in. orzeszki ziemne, skorupiaki, penicylina.

 

  • W przypadku anafilaksji na skutek zażycia określonego leku, jej ryzyko jest większe w rolex replika przypadku podania dożylnego niż doustnego.