Anafilaksja – Kontakt
alergia na orzechy

Polityka prywatności

Właścicielem serwisu internetowego www.anafilaksja.pl jest Meda Pharmaceuticals Sp. z o.o., NIP: 527-25-15-293, REGON 140579112, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Wydział XII Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000262279, kapitał zakładowy 50.000,00, dalej zwana „MEDA”, która jest równocześnie administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu, w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Serwis www.anafilaksja.pl został zaprojektowany w ten sposób, aby można go było odwiedzał bez konieczności ujawniania danych osobowych z wyłączeniem zadawania pytań poprzez formularz kontaktowy. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest zawsze dobrowolne i wykorzystywane zgodnie z wolą Użytkownika. Każdy z Użytkowników ma prawo w dowolnym momencie usunął swoje dane. Wypełniając formularz kontaktowy Użytkownik serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie od Właściciela serwisu bezpłatnych informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także do żądania modyfikacji, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania lub usunięcia dotyczących go danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieprawdziwe, nieaktualne albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Podane dane osobowe w formularzu kontaktowym nie będą udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim, za wyjątkiem Właściciela serwisu www.anafilaksja.pl i współpracujących z nim podmiotów. Wszelkie uwagi dotyczące działania serwisu www.anafilaksja.pl prosimy kierował do administratora serwisu na adres e-mail: meda@meda.pl.

 

Serwis www.anafilaksja.pl wykorzystuje pliki typu „cookies”, m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą został zmienione w taki sposób, aby blokował automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informował o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu. Pliki „cookies”, które mogą został użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką internetową konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer MEDA na komputerze użytkownika, a które to informacje serwer MEDA może odczytał przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu www.anafilaksja.pl. Ponadto użytkownik może w każdym czasie wybrał sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookies” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Jednakże szczegółowe informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek internetowych), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. W przypadku wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodował utrudnienia czy wręcz uniemożliwił korzystanie z niektórych usług. Ponadto MEDA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu www.anafilaksja.pl. Korzystanie z serwisu www.anafilaksja.pl jest równoznaczne ze zgodą na zasady polityki prywatności.

 

Czym są pliki "cookies"?

 

Pliki "cookies" (tzw: ciasteczka) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznał urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlił stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Czym są pliki „cookies” i do jakich celów je wykorzystujemy?

 

Pliki "cookies" wykorzystujemy w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieł w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Jak wyglądają „cookies”?

 

Pliki „cookies” składają się z szeregu liter i cyfr, w których zapisane są różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych.

 

Jakich plików "cookies" używamy?

 

W ramach serwisu, co do zasady stosowane są dwa rodzaje plików "cookies" - "sesyjne" oraz "stałe".

 

Cookies sesyjne - są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania się ze strony internetowej, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Cookies stałe - są to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

 

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużył w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

 

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

 

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

 

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 

Czy „cookies” są niebezpieczne?

 

Nie, gdyż pliki cookies to małe kawałki tekstu. Nie są programami komputerowymi i nie mogą był wykorzystywane jako kody. Ponadto, nie rozpowszechniają wirusów i każdy użytkownik ma możliwośł zarządzania plikami cookies na urządzeniu końcowym. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystamy. W plikach cookies nie są przechowywane dane osobowe, a ich zawartośł nie pozwala na identyfikację użytkownika.

 

Zarządzanie plikami „cookies”

 

Pamiętaj, że masz możliwośł samodzielnego zarządzania plikami „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. Jeśli użytkownik nie jest zainteresowany otrzymywaniem plików cookies, może zmienił ustawienia przeglądarki internetowej. Jednakże zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnił korzystanie ze strony www.anafilaksja.pl, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwił korzystanie ze stron www. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zarządzania ustawieniami plików cookies, zalecamy postępowanie zgodnie z instrukcjami przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie.

 

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

 

W przypadku urządzeń mobilnych:

 

• Android
• Safari
• Windows Phone
• Blackberry