wstrząs anafilaktyczny leczenie

SOS w przypadku wstrząsu

W przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego kluczowe znaczenie ma:

 

 • zapewnienie drożności dróg oddechowych;
 • usunięcie alergenu (przerwanie kontaktu z czynnikiem uczulającym);
 • zastosowanie automatycznego wstrzykiwacza z epinefryną (adrenaliną);1
 • wezwanie pomocy (zespołu reanimacyjnego).

 

Gdy nastąpi szok anafilaktyczny, osoba przytomna może sama zastosować automatyczny wstrzykiwacz z epinefryną (adrenaliną),1 do czego został on specjalnie przystosowany. Jeśli natomiast dojdzie do utraty przytomności, powinna zastosować go osoba z otoczenia.

 

Gdy zaobserwujemy objawy anafilaksji, istotne jest przerwanie ekspozycji na czynnik alergizujący (np. usunięcie żądła owada, przerwanie podawania leku etc.). Przyjmujemy też odpowiednią pozycję lub układamy w odpowiedniej pozycji osobę nieprzytomną:

 

 • Przy niewydolności oddechowej - pozycja siedząca
 • Przy spadku ciśnienia tętniczego - pozycja leżąca z uniesionymi nogami
 • W przypadku utraty przytomności - pozycja na boku

 

Błyskawiczne podanie epinefryny (adrenaliny) podczas wstrząsu anafilaktycznego to pierwsza pomoc, która może uratować życie. Umożliwia to łatwy w zastosowaniu automatyczny wstrzykiwacz z epinefryną (adrenaliną).1

 

 

Prosta procedura stosowania leków dostępnych we wstrzykiwaczach automatycznych:

 

Uwaga: podawanie leków we wstrzykiwaczach automatycznych nie wymaga zdejmowania ubrań (można wstrzyknąć lek przez ubranie)

 

 

anafilaksja leczenie
Wstrzykiwacz należy trzymać w ręce (odpowiednio prawej lub lewej dla osób prawo- i leworęcznych) skierowany nakładką ochronną w stronę kciuka. Końcówka zawiera igłę i powinna być skierowana w dół. Usuwamy nakładkę ochronną.
wstrząs anafilaktyczny podanie epinefryny
alergia wstrząs anafilaktyczny
Z odległości około 10 cm wykonujemy zamach wstrzykiwaczem w kierunku zewnętrznej części uda. Mocno uderzamy końcówką wstrzykiwacza w powierzchnię uda  pod katem 90° - aż do momentu usłyszenia wyraźnego kliknięcia.
anafilaksja podanie epinefryny
szok anafilaktyczny
Przytrzymujemy wstrzykiwacz w miejscu wstrzyknięcia przez 10 sekund, tak aby cała dawka lekarstwa została wstrzyknięta do organizmu.
szok anafilaktyczny postępowanie

szok anafilaktyczny
 


Odkładamy wstrzykiwacz i masujemy miejsce wstrzyknięcia przez ok. 10 sekund.

anafilaksja wstrząs pomoc
pomoc anafilaksja Natychmiast wzywamy pomoc lekarską! W tym celu wybieramy numer 112 lub 999 i jak najwyraźniej mówimy słowo ANAFILAKSJA.

Pamiętaj!

 • Jeśli objawy nie ustępują lub nasilają się, można wykorzystać drugie opakowanie automatycznego wstrzykiwacza z epinefryną (adrenaliną)2 po 5-15 minutach.

 

 • Nie należy samemu prowadzić samochodu do szpitala lub na pogotowie ratunkowe, ponieważ reakcja anafilaktyczna może się powtórzyć.

 

 • Właściwe postępowanie w przypadku szoku anafilaktycznego oznacza, że o ile to możliwe, zawsze pozostajemy w otoczeniu innych osób. Nigdy nie oddalamy się od nich, nawet gdy automatyczny wstrzykiwacz z epinefryną (adrenaliną)2 stosujemy samodzielnie.

 

 • Zużyty automatyczny wstrzykiwacz z epinefryną (adrenaliną) należy po użyciu oddać personelowi medycznemu karetki pogotowia lub w szpitalu w celu jego bezpiecznego usunięcia.

 

 • Każdy z automatycznych wstrzykiwaczy z epinefryną (adrenaliną) może zostać użyty wyłącznie jeden raz.

dawkowanie epinefryny (adrenaliny)